Disclaimer

Ondanks onze zorgvuldigheid garanderen wij niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten, virussen, en dergelijke. Van Dooren Translation Services behoudt zich het recht voor om de content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

Van Dooren Translation Services is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de informatie noch van de aangeboden producten op deze site. Van Dooren Translation Services is niet aansprakelijk voor eventuele directe schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site.

Copyright

Deze website bevat merken en werken die beschermd zijn door diverse rechten van intellectueel eigendom. Alle auteursrechten en andere rechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van Van Dooren Translation Services of derden.

Elke vorm van herpublicatie of verveelvoudiging van (een deel van) de inhoud van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Dooren Translation Services is nadrukkelijk verboden. Voor herpublicatie of verveelvoudiging van gedeelten van deze site die worden verzorgd door derden, is toestemming van de betreffende auteursgerechtigde vereist.